Efficiënte planning doelgroepenvervoer

Niet alle mensen kunnen voorzien in de eigen mobiliteitsbehoefte. Hierbij kunnen fysieke, cognitieve, emotionele en/of financiële redenen aan de orde zijn. Tijdelijk of structureel.

In sommige gevallen kan een training en/of tijdelijke begeleiding, de ondersteuningsbehoefte kleiner maken of zelfs opheffen.

Een deel blijft echter afhankelijk van het zogeheten doelgroepenvervoer.

De planning van het doelgroepenvervoer is lastig doordat elke cliënt specifieke eisen en wensen heeft. Een cliënt kan bijvoorbeeld in een rolstoel zitten, een begeleider nodig hebben of moet elke keer in hetzelfde busje en met dezelfde chauffeur worden vervoerd.

De complexiteit van het probleem zit in het combineren van al deze kwaliteitseisen in een zo efficiënt mogelijke planning.

Op verschillende gebieden zijn er kansen en oplossingen om het doelgroepenvervoer beter en te organiseren en kosten te besparen. Bureau HHM ontwikkelde een simulatiemodel om verschillen door te rekenen en het vervoer optimaal te plannen. Daarbij blijft de kwaliteit van het vervoer behouden.

Het plannen van het doelgroepenvervoer is door de vele verschillende typen reizigers een lastige opgave.

OptiTraf maakt met wiskundige algoritmes een slimme planning waarin alle wensen en kwaliteitseisen meegenomen worden.

Met OptiTraf zijn daarnaast simulaties mogelijk om vooraf inzicht te krijgen in de effecten van verschillende scenario’s.

Op deze website beschrijven we de mogelijkheden en toepassingen van OptiTraf.