Algemene toepassing model

U heeft geen specifieke vraag, maar u bent op zoek naar de algemene toepassingsmogelijkheden van het model.

OptiTraf biedt veel verschillende toepassingsmogelijkheden. Hieronder geven we een aantal voorbeelden hoe het model ingezet kan worden als planningstool, referentietool en scenariotool. Onderstaande opsomming is niet uitputtend. Mocht u nog een andere toepassingsmogelijkheid zien die bij uw gemeente, regio of organisatie van belang is, neem dan vooral contact met ons op voor de mogelijkheden.

  • Planningstool: Met OptiTraf kan een geoptimaliseerde basisplanning worden gemaakt. Deze planning is te gebruiken als geoptimaliseerd startpunt voor de dagelijkse planning van het vervoer. Ook kunnen met behulp van deze planning logische basepoints worden bepaald, met daarbij een capaciteitsanalyse per basepoint en per voertuigtype.
  • Referentietool: De planning gemaakt met OptiTraf kan worden vergeleken met de praktijk om te onderzoeken op welke punten slimmer en doelmatiger kan worden gereden. Ook kan deze planning worden vergeleken met de output van bestaande planningssystemen.
  • Scenariotool: Door de uitgebreide input aan ritgegevens en kwaliteitsparameters, kan OptiTraf verschillende scenario’s doorrekenen. De uitkomsten zijn te gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming. Voorbeelden van scenario’s:
    • Het bundelen van vervoersstromen. Wanneer verschillende doelgroepen of vervoersstromen volgtijdelijk of gelijktijdig worden gecombineerd, levert dit doelmatigheidswinst op. OptiTraf geeft inzicht in het effect van het centraal plannen van vervoersstromen. Andere mogelijkheden zijn het bundelen van statische en dynamische vervoersstromen, bijvoorbeeld het vervoer van en naar dagbesteding met het vervoer van de Regiotaxi.
    • Het verschuiven van de aanvangs- en sluitingstijden van bijvoorbeeld dagbestedingslocaties. Door deze verschuivingen ontstaan nieuwe mogelijkheden tot volgtijdelijk en/of gelijktijdig bundelen van vervoersstromen. Dit heeft effecten op de doelmatigheid. Deze effecten kunnen met OptiTraf inzichtelijk worden gemaakt.
    • Het aanpassen van de randvoorwaarden en kwaliteitseisen van het vervoer. Door het aanpassen van bijvoorbeeld de maximale reistijd van reizigers of de combinatiemogelijkheden, kan inzichtelijk worden gemaakt wat de effecten zijn van deze eisen. Dit is onder andere van belang bij het opstellen van een programma van eisen.