Het model

De gegevens
In het model kunnen alle ritgegevens, voertuigen en kwaliteitsparameters worden ingevoerd:

  • Ritgegevens: Bijvoorbeeld de dag waarop de rit plaatsvindt, hoeveel personen, rolstoelen en rollators de rit bevat, de vertrek- en eindlocatie, de aankomst- en/of vertrektijd, of het een solorit is en of een begeleider nodig is.
  • Typen voertuigen: Voor elk type voertuig kan precies worden ingevoerd hoeveel personen en rolstoelen in het voertuig passen, de begin- en eindlocatie, de constante kosten van het voertuig en de variabele kosten per kilometer en per minuut.
  • Kwaliteitsparameters: Kwaliteitseisen zijn bijvoorbeeld de maximale reis- of omrijtijd en welke reizigersgroepen met elkaar te combineren zijn in één voertuig. Door het invoeren van deze parameters is de kwaliteit gewaarborgd.
Optimale routes

OptiTraf berekent met wiskundige algoritmes de optimale routes. De planning die hieruit volgt voldoet aan alle kwaliteitseisen . Aanpassen achteraf is niet meer nodig.Er zijn een aantal aspecten die bij het maken van de planning geoptimaliseerd kunnen worden. De gebruiker kan een keuze maken tussen (een combinatie van):

  • Het aantal voertuigen in de planning
  • De totale reistijd
  • De afgelegde afstand in kilometers
  • De kosten, met hierin een keuze welke kosten worden meegenomen
  • De omrijtijd, dit is het verschil tussen de directe reistijd van de reiziger en de tijd dat de reiziger in het voertuig zit