Organiseren eigen vervoer

Een gemeente of zorgaanbieder organiseren het eigen vervoer. Kunnen zij dit slimmer organiseren?

Als gemeente of zorgaanbieder is het vaak moeilijk het vervoer zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Organiseert u het vervoer zelf en vraagt u zich af of het slimmer kan?

Met OptiTraf maken we voor u met de actuele ritgegevens en randvoorwaarden een zo optimaal mogelijke planning. Deze kunnen we dan samen met u vergelijken met de praktijk om te kijken waar slimme verbeteringen mogelijk zijn.