Praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld van een praktische toepassing van OptiTraf, gebaseerd op resultaten van een analyse in de praktijk:

In deze analyse hebben we drie scenario’s met elkaar vergeleken: leerlingenvervoer, het vervoer van de Regiotaxi en het vervoer van zorginstellingen van meerdere gemeenten. Voor alle drie scenario’s geldt dat reizigers van de Regiotaxi en de zorginstellingen gelijktijdig gecombineerd mogen worden, maar leerlingenvervoer alleen volgtijdelijk met de beide andere reizigersgroepen.

  • In het eerste scenario wordt het vervoer apart georganiseerd; per gemeente en per reizigersgroep wordt een aparte planning gemaakt.
  • In het tweede scenario wordt het centraal per gemeente georganiseerd.
  • En in het derde scenario wordt het vervoer voor alle gemeenten samen centraal gepland.

De totale data uit deze analyse bestaat uit 29.701 ritten per week. In de tabel de resultaten voor één week:

  • Er is een flinke besparing mogelijk door het combineren van verschillende vervoersstromen en het plannen over gemeentegrenzen heen.
  • Door het combineren van de vervoersstromen (scenario 2) is een grote besparing te halen in het aantal benodigde voertuigen.
  • Door het plannen over de gemeentegrenzen heen (scenario 3) neemt het aantal benodigde voertuigen verder af.

De kostenbesparing komt voornamelijk door de afname in reistijd en kilometers die de voertuigen af moeten leggen.

scenario's