Regionaal vervoerssysteem

Een gemeente heeft gekozen voor een regionaal vervoerssysteem. Wat zijn de effecten als zij hier andere vervoersstromen aan toevoegen? En wat betekent het als er nieuwe gemeenten toetreden tot het systeem?

Wanneer nieuwe vervoersstromen worden toegevoegd aan een al lopend vervoerssysteem heeft dit gevolgen voor de capaciteit en moeten er nieuwe keuzes worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld:

  • Het toevoegen van het vervoer naar zorginstellingen.
  • Het leerlingenvervoer uit een bepaalde gemeente.
  • Het toevoegen van verschillende vervoersstromen uit een gemeente.

Het toevoegen van deze vervoersstromen heeft niet alleen invloed op de capaciteit en de bundelingsmogelijkheden, maar ook op de logische basepoints (start- en eindpunten van de voertuigen) in de regio. Dit is vooral bij het toevoegen van nieuwe gemeenten van belang.

Met behulp van OptiTraf rekenen we aan de hand van actuele ritgegevens voor u door wat het effect is van het toevoegen van nieuwe vervoersstromen. Ook brengen we in kaart wat de optimale keuzes zijn voor deze nieuwe vervoersstroom, zoals de randvoorwaarden voor dit vervoer, bundelingsmogelijkheden en eventuele nieuwe basepoints in de regio.