Vervoer inkopen

Een gemeente of regio gaat het vervoer (opnieuw) inkopen. Hoeveel vervoer moeten zij inkopen en wat zijn de effecten van de keuzes die zij hierin maken?

Bij het inkopen van vervoer is het belangrijk om in kaart te brengen hoeveel vervoer er moet worden ingekocht. Zeker bij het  bundelen van verschillende vervoersstromen, is het lastig dit goed te overzien.

Met OptiTraf doen we voor u een capaciteitsanalyse van het vervoer. Aan de hand van actuele vervoersstromen en bestaande spelregels, berekenen we hoeveel vervoer er straks moet worden ingekocht. Ook bepalen we met behulp van het model wat logische locaties zijn voor basepoints (start- en eindpunten van de voertuigen) in de gemeente of regio. Uit een actuele planning van het vervoer volgt vervolgens de benodigde in te kopen capaciteit per basepoint. We maken hierin onderscheid tussen verschillende voertuigtypen en vaste (zekere) en flexibele (onzekere) capaciteit. Zo staan de voertuigen die voor het leerlingenvervoer ingezet worden van te voren al vast en is de capaciteit voor de Regiotaxi veel onzekerder.

Daarnaast is het mogelijk om verschillende scenario’s door te rekenen om zo een beter onderbouwde keuze te maken voor de uitgangspunten van het vervoer. Voorbeelden van randvoorwaarden die kunnen worden aangepast in deze scenario’s:

  • De volgtijdelijke dan wel gelijktijdige bundeling van verschillende vervoersstromen
  • De maximale reis- en/of omrijtijd van de reizigers
  • De tijdvensters waarbinnen reizigers mogen worden opgehaald of afgezet.
  • De individuele (on)mogelijkheden van reizigers om gelijktijdig te worden vervoerd met andere specifieke reizigers.

Met OptiTraf kunnen we de effecten van al deze keuzes voor u doorrekenen.